Umaasa ako na lilinawin nila. Ang layunin nito ay magkaroon ng patas na pangdinig sa lahat ng akusasyon.

Tila kailanman ay hindi na natin malalaman ang katotohanan. Ayaw nilang ilahad, ayaw nilang malaman natin. Nais nila tayong manatiling mangmang na pwede nilang sipa-sipain at tisud-tisurin. Iyan ang larawan ng hustisya na umiiral ngayon dito sa ating bansa.

We are here to pay tribute to the people who stood for truth.

Kailangan na natin ang katotohanan at maayos natin ang tinatawag nilang kaguluhang ito (We need the truth to come out for this crisis to be resolved).

Ang mga balitang natatanggap ko ay nababase ko lang sa media. Kung ano lang ang nailalahad ninyo sa news at saka sa print na nababasa ko yun lang ang basehan ko.

Mga Bituin ng Kinabukasan.

Still more potential than real.