"Zhang Qing" may refer to:

*Jasmine Zhang/Zhang Qing (TV Host)

*Zhang Qing (Featherless Arrow), fictional character in Water Margin

*Zhang Qing (Gardener), fictional character in Water Margin

*Zhang Qing (biathlete)

-->

More Zhang Qing on Wikipedia.