Ayokong pangunahan hangga't hindi ko naririnig ang kanilang pahayag. Masyado nang maraming nasaktan sa isyung ito na lumikha ng maraming away. We will give them the benefit of the doubt. -Francis Escudero

 

Ayokong pangunahan hangga't hindi ko naririnig ang kanilang pahayag. Masyado nang maraming nasaktan sa isyung ito na lumikha ng maraming away. We will give them the benefit of the doubt.


Comments

There are not yet any comments on this quote. Why not register / login and be the first?
This quote is just one of 8 total Francis Escudero quotes in our collection. Francis Escudero is known for saying 'Ayokong pangunahan hangga't hindi ko naririnig ang kanilang pahayag. Masyado nang maraming nasaktan sa isyung ito na lumikha ng maraming away. We will give them the benefit of the doubt.' as well as some of the following quotes.