1 nasaktan quotes follow in order of popularity. Be sure to bookmark and share your favorites!

Ayokong pangunahan hangga't hindi ko naririnig ang kanilang pahayag. Masyado nang maraming nasaktan sa isyung ito na lumikha ng maraming away. We will give them the benefit of the doubt.

Francis Escudero